sunnuntai 26. kesäkuuta 2011

Tietoinen läsnäolo

Kheiron Luontaistuote

buddhalootus


Viisi tietoisen läsnäolon harjoitustaElämän kunnioittaminen

Tietoisena elämän tuhoamisesta aiheutuvasta kärsimyksestä olen sitoutunut kehittämään myötätuntoa sekä opettelemaan tapoja suojella ihmisten, eläinten, kasvien ja mineraalien elämää. Olen omaksunut vakaumuksen olla tappamatta, olla antamatta muiden tappaa ja olla tukematta mitään tappamisen tekoa maailmassa, ajatuksissani ja elämäntavassani.
Anteliaisuus

Tietoisena hyväksikäytön, sosiaalisen epätasa-arvon, varastamisen ja alistamisen aiheuttamista kärsimyksistä olen sitoutunut kehittämään rakastavaa ystävällisyyttä ja oppimaan tapoja, joiden avulla työskennellä ihmisten, eläinten, kasvien ja mineraalien hyvinvoinnin hyväksi.  Harjoitan anteliaisuutta jakamalla aikaani, energiaani ja materiaalisia resurssejani niiden, jotka ovat todellisessa tarpeessa, kanssa. Olen omaksunut vakaumuksen olla varastamatta ja olla omistamatta mitään, minkä tulisi kuulua muille. Kunnioitan muiden omaisuutta, mutta pyrin estämään muita hyötymästä ihmisten tai muiden maapallon lajien kärsimyksistä.
Seksuaalinen vastuullisuusTietoisena seksuaalisen uskottomuuden aiheuttamasta kärsimyksestä olen sitoutunut kehittämään vastuullisuutta ja opettelemaan tapoja suojella yksilöiden, parien, perheiden ja yhteisöjen turvallisuutta ja integriteettiä. Olen omaksunut vakaumuksen olla antautumatta seksuaalisiin suhteisiin ilman rakkautta ja pitkäaikaista sitoumusta. Suojellakseni omaa ja muiden onnea olen omaksunut vakaumuksen kunnioittaa omia sitoumuksiani ja muiden sitoumuksia. Teen kaikkeni suojellakseni lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä estääkseni pareja ja perheitä rikkoutumasta seksuaalisen uskottomuuden takia.
Syvä kuunteleminen ja rakastava puheTietoisena ajattelemattoman puheen ja kyvyttömyyden kuunnella muita aiheuttamasta kärsimyksestä olen sitoutunut kehittämään rakastavaa puhetta ja syvää kuuntelemista tuodakseni muille iloa ja onnellisuutta sekä auttaakseni muita  kärsimyksistään. Tietäen, että sanat voivat aiheuttaa onnellisuutta tai kärsimystä, olen omaksunut vakaumuksen puhua totuudellisesti sanoin, jotka inspiroivat hyvää itsetuntoa, iloa ja toivoa. En levittele uutisia, joiden en tiedä olevan tosia, ja en kritisoi tai tuomitse asioita, joista en ole varma. En lausu sanoja, jotka voivat aiheuttaa jakautumista tai riitaisuutta tai jotka voivat aiheuttaa perheen tai yhteisön rikkoutumisen. Olen omaksunut vakaumuksen tehdäkseni kaikkeni saadakseni aikaan sovinnon ja ratkaistakseni konfliktit, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa.Ruokavalio tietoisen läsnäolon yhteisölle

Tietoisena ajattelemattoman kulutuksen aiheuttamasta kärsimyksestä olen sitoutunut kehittämään hyvää terveyttä, sekä fyysistä että mentaalista, itselleni, perheelleni ja yhteisölleni harjoittamalla tietoista syömistä, juomista ja kuluttamista. Nautin ainoastaan asioita, jotka ylläpitävät rauhaa, hyvinvointia ja iloa kehossani ja  tietoisuudessani sekä kollektiivisessa perheeni ja yhteisöni kehossa ja tietoisuudessa. Olen omaksunut vakaumuksen olla käyttämättä alkoholia tai muita huumaavia, myrkyttäviä aineita tai olla ottamatta itseeni myrkyllistä ruokaa tai muita asioita, kuten tietyt tv-ohjelmat, lehdet, kirjat ja keskustelut. Olen tietoinen siitä, että kehoni tai tietoisuuteni vahingoittaminen näillä myrkyillä on esivanhempieni, vanhempieni, yhteisöni ja tulevien sukupolvien pettämistä. Työskentelen muuntaakseni väkivallan, pelon, vihan ja epätietoisuuden itsessäni ja yhteisössä harjoittamalla ruokavaliota itselleni ja yhteisölle. Ymmärrän, että kunnollinen ruokavalio on välttämätön, ratkaisevan tärkeä itseni ja yhteisön muutokselle.

Kirjasta:


Thich Nhat Hanh:


For A Future To Be Possible : Buddhist Ethics For Everyday Life--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Äiti Teresa, hyljättynä olemisen sairaus ja Jumalan läsnäolon tunteminen lähimmäisissä

Äiti Teresan ja hänen perustamansa Rakkauden lähettien työn tarkoituksena oli ristiinnaulitun Kristuksen janon ja rakkauden nälän tyydyttäminen ja Kristuksen haavojen parantaminen palvelemalla köyhiä ja hyljättyjä ihmisiä.


Äiti Teresa hoiti sairaita ja kuolevia paljain käsin suojautumatta sairaudelta rakkaudesta Jumalaa kohtaan.

"Tänään köyhillä on leivän ja riisin nälkä - ja rakkauden ja Jumalan elävän sanan nälkä; köyhillä on jano - veden ja rauhan jano, totuuden ja oikeuden jano; köyhät ovat alasti - heillä ei ole vaatteita, heiltä on riistetty ihmisarvo ja se myötätunto, joka kuuluu alastomalle syntiselle.


Köyhät ovat kodittomia - heillä ei ole tiilitaloa, eikä heidän suojanaan ole iloista sydäntä, joka ymmärtäisi ja rakastaisi heitä. He ovat sairaita - heiltä puuttuu lääkehoito, ja he kaipaavat ystävällistä kosketusta ja lämmintä hymyä.


"Tyrmään teljetyt", ei-toivotut, hyljeksityt, alkoholistit, kuolevat, yksinäiset ja osattomat, syrjään sysätyt, ne joita kaikki kavahtavat, leprasairaat - kaikki he, jotka ovat inhimillisen yhteiskunnan kuormana - joilta on mennyt kaikki toivo ja elämänusko - jotka ovat unohtaneet miten hymyillään - jotka eivät muista miltä tuntuu rakkauden ja ystävyyden lämmin kosketus - he etsivät lohdutusta meiltä - jos me käännämme heille selkämme, me käännämme sen Kristukselle, ja kuolemamme hetkellä meidät tuomitaan sen mukaan, olemmeko tunnistaneet heissä Kristuksen ja mitä olemme tehneet heidän hyväkseen ja heille. Silloin on oleva vain nämä kaksi tietä: "tulkaa" ja "menkää".Äiti Teresan sanoja hiljaisuudesta:


"Tarvitsemme hiljaisuutta voidaksemme olla yksin Jumalan kanssa, puhua hänelle, kuunnella häntä, tutkiskella hänen sanojaan syvällä sydämessämme. Meille on tarpeen olla yksin Jumalan kanssa hiljaisuudessa muuttuaksemme ja uudistuaksemme. Hiljaisuudesta saamme uuden suhtautumistavan elämään. Siinä me täytymme Jumalan omalla energialla, joka saa meidät tekemään kaikki asiat iloiten."Äiti Teresa antoi Rakkauden lähettisisarille ohjeen todellisen sisäisen hiljaisuuden saavuttamiseen heidän työskennellessään melun ja levottomuuden ympäröiminä. Sisarien tuli harjoittaa:"silmien hiljaisuutta etsimällä aina ja kaikkialta Jumalan kauneutta ja hyvyyttä  sulkemalla ne toisten vioilta ja kaikelta mikä on synnillistä ja sielua häritsevää;


korvien hiljaisuutta kuuntelemalla aina Jumalan ääntä ja köyhien ja hädänalaisten huutoa ja sulkemalla ne kaikilta muilta ääniltä, jotka tulevat sielunviholliselta ja ihmisen langenneesta luonnosta, esimerkiksi juoruilulta ja ilkeiltä sanoilta;


kielen hiljaisuutta ylistämällä Jumalaa ja puhumalla Jumalan elämääantavaa sanaa, joka on Totuus, joka valaisee ja innoittaa, tuo rauhan, toivon ja ilon, ja pidättäytymällä teeskentelystä ja salailusta ja kaikista sellaisista puheista, jotka aiheuttavat pimeyttä, levottomuutta, tuskaa ja kuolemaa;


mielen hiljaisuutta avaamalla mieli Totuudelle ja Jumalan tuntemiselle rukouksessa niin kuin Maria, joka tutkiskeli Herran ihmetekoja sydämessään ja sulkemalla sen kaikelta valheelta, hajottavilta ja tuhoavilta ajatuksilta, kuten harkitsemattomilta tuomioilta, toisten väärältä epäilemiseltä ja kostonhaluisilta ajatuksilta;


sydämen hiljaisuutta rakastamalla Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme, mielestämme ja voimastamme ja toinen toistamme niin kuin Jumala rakastaa, kaivaten vain Jumalaa ja välttäen kaikkea itsekkyyttä, vihaa, kateutta, mustasukkaisuutta ja ahneutta."
Kirjasta:


Spink: Äiti TeresaMother Teresa website of the Missionaries of Charity