sunnuntai 4. lokakuuta 2009

Bach Kukkatipat

Kheiron Luontaistuote

Agrimony
Rohkealta vaikuttava, mutta sisäisesti levoton ja huolestunut. Asioiden sisällään pitäminen, joskus vihanpuuskia, kyvyttömyys ilmaista tunteita asianmukaisesti, haluaa vaalia rauhaa, välttää riitaa, oman hyvinvoinnin kustannuksella. Levoton öisin, kurkun ongelmia. Antaa levollisuutta ja kyvyn kommunikoida myönteisesti.

Aspen
Tuntemattoman pelko, levottomuus, ehkä vaikea ilmaista pelkoa henkisiä tai psyykkisiä asioita tai tuntemattomia paikkoja ym. kohtaan. Pelokkuus tulevien asioiden suhteen. Vapina tai vatsavaivat. Pimeän pelko, agorafobia.

Beech
Muita kohtaan hyvin kriittinen ja tuomitseva. Ihmisten pienet tavat ärsyttävät. Hyvin suvaitsematon ja näkemyksissään pysyvä, keho usein jäykkä. Antaa suvaitsevaisuutta ja kyvyn nähdä elämä laajemmasta perspektiivistä.

Centaury
Kyvyttömyys kieltäytyä. Ottaa usein liikaa tehtäväkseen ja väsyttää itsensä. Vääristynyt kuva palvelemisesta. Tahdonvoiman heikkous, heikko mieli johtaa usein heikkoon kehoon. Yksilöllisyyden puute, vahvempien persoonien vaikutuksen liiallinen omaksuminen. Antaa vahvuutta ja kyvyn sanoa "ei" ilman syyllisyydentunteita tarvittaessa.

Cerato
Uskonpuute omaan arvostelukykyyn ja liiallinen muiden mielipiteisiin turvautuminen välttämättömiä päätöksiä tehdessä. Kyvyttömyys kuunnella omaa sisäistä ääntä tai intuitiota. Poistaa tukkeuman korkeamman minän ja mielen väliltä auttaen niitä ohjaamaan toisiaan oikein.

Cherry Plum
Kontrollin menettämisen, mielen murtumisen tai hermoromahduksen pelko. Tiuskiva, äärirajoilla, haluaa huutaa tai tehdä väkivaltaisia tekoja. Sanoo asioita, joita ei yleensä sanoisi, mutta ei kykene hallitsemaan irrationaalista käytöstä. PMS-oireet. Akuutissa tilassa aukinaiset tuijottavat silmät. Antaa mielenrauhaa ja itsekontrollia.

Chestnut Bud
Samojen virheiden toistaminen kerta toisensa jälkeen, ei opi ensimmäisellä kertaa elämän tai akateemisia opetuksia. Opiskelijoille, jotka oppivat hitaasti ja kaikille, jotka toistavat samoja virheitä jatkuvasti. Henkisen tai mentaalisen kehityksen häiriöihin.

Chicory
Omistushaluinen rakkaus, haluten pitää heidät lähellään, takertua ja rakastaa. Vaativa äiti. Itsekäs rakkaus, joka usein ilmenee ahneutena, omaisuuden keräämisenä tai sympatian kaipaamisena sairaana. Sairauden teeskentely huomion saamiseksi. Antaa kyvyn rakastaa ehdoitta.

Clematis
Päiväunissa ja fantasioissa tulevaisuudesta eläminen. Hajamielisyys maallissa asioissa, huomiokyvyn ja muistin heikkous, pyörrytys, tavaroihin törmäily tai kompastelu. Hiljaiset, herkät ihmiset, usein viihtyvät paremmin ajatuksissaan. Vaikuttavat kuuroilta ja tarvitsevat paljon unta. Paljon mielikuvituksessaan työskenteleville, kuten taiteilijoille ja kirjailijoille.


Crab Apple

-Itseinho, obsessiivisuus, kompulsiivisuus, epäpuhtaus
+Kyky rakastaa itseä, puhdistuminen, tunne sisäisestä puhtaudesta

Elm

-Vastuun painama, toivottomuus
+Kykenevä, sisäinen luottamus omiin kykyihin, vastuunkantokyvyn elpyminen

Gentian

-Pessimistinen, skeptinen, kielteinen asenne
+Optimistinen, innostunut, myönteinen asenne

Gorse

-Uskonsa ja rohkeutensa menettänyt, uupunut, väsynyt
+ Uudistunut toivo ja usko

Heather

-Itsekeskeinen, yksinäinen, tarvitseva, liiallinen keskittyminen omiin ongelmiin
+Hyvä kuuntelija, lohdutus, altruistinen, epäitsekäs

Holly

-Viha, kateus, kosto, vihamielisyys
+Hyväksyminen, rakkaus, anteeksianto

Honeysuckle

-Kaipaava, nostalginen, menneisyyteen takertuminen, menetyksen kokenut
+Tyytyväisyys, kiinnostus nykyhetkeä kohtaan

Hornbeam

-Henkinen väsymys, apatia, ylirasittunut
+Ajatusten selkeys ja kirkkaus, elämän energioiden elpyminen

Impatiens

-Kärsimättömyys, ärtyvyys, turhautuminen, kipu
+Kärsivällisyys, suvaitsevaisuus, levon tunne

Larch

-Itseluottamuksen puute, riittämättömyyden tunne, odottaa epäonnistumista
+Itseluottamus, varmuus omista kyvyistä, omanarvontunto

Mimulus

-Pelot, joiden syyn tietää, kuten sairauden ja pimeän pelko, arka, ujo
+Rohkeus, turvallisuudentunne

Mustard

-Kausittainen masennus, kuin sadepilvi, joka tulee ja menee ilman selvää syytä
+Ilo, elämän keveys

Oak

+ Liiallinen työskentely, väsymys, vakavuus, elämän kamppailu
+Voimakas, voimien elpyminen, kestävyys

Olive

-Äärimmäinen väsymys, kuten sairauden tai trauman jälkeen
+Elinvoima. elämänhalu

Pine

- Syylliyydentunne, liiallinen tunnollisuus, itsen syyttäminen, arvottomuuden tunne
+Itselle anteekisantaminen, omanarvontunnon elpyminen

Red Chestnut

- Äärimmäinen huoli muista, ahdistunut odotus
+ Luottamus, myönteisyys, irti päästäminen

Rock Rose

-Terrori, paniikki, kauhu, pelko, kuten onnettomuuden, sairauden aikana
+Rohkeus ja turvallisuudentunne

Rock Water

- Jäykkyys, marttyyriys, itsekieltäymys
+Joustava, herkkä, elämästä nauttiminen

Scleranthus

-Päättämättömyys, epävakaa, tasapainoton, pyörryttävä olo
+Päättäväinen, vakaa, tasapainoinen

Star of Bethlehem

- Syvä emotionaalinen trauma, nykyinen tai mennyt, ahdistava tai vaikea elämäntilanne
+Tasapaino ja lohdutus

Sweet Chestnut

- Syvä toivottomuus, epätoivo, sydämen ahdistus
+Lohdutus, valo ja elämän tuli

Vervain

- Stressaantunut, fanaattinen, liian intensiivinen ja jännittynyt
+Rentoutuminen, hyväntuulisuus, mielenrauha, objektiivisuus

Vine

-Tyrannisoiva, korostaa liikaa omaa tahtoaan, häikäilemätön, kovasydäminen
+Myötätunto ja kunnioitus

Walnut
Walnut-kukkatippa lisää sopeutuvuutta, joustavuutta ja suojaa muutoksen aikana. Kaikki kohtaamme muutoksen haasteen monta kertaa elämässä, ja Walnut auttaa ihmisiä olemaan avoimia, joustavia ja sopeutuvia tällaisina hetkinä. Muutos voi olla fyysinen, kuten synnytys, murrosikä, vaihdevuodet, tai elämäntilanteen muutos, kuten menetys, avioero, uusi asunto tai työ. Tällaisissa tilanteissa Walnut auttaa katkaisemaan vanhat yhteydet vapauttaen aiemmasta ja kohtaamaan päättäväisesti uuden. Se voi myös antaa suojaavan viitan heille, jotka ovat liian herkkiä muiden tai ympäristön vaikutukselle.
- Levottomuus ja haavoittuvuus elämän muutostilanteissa
+Mukautuminen uusiin asioihin, tunne suojelusta elämän muutoksissa

Water Violet
Water Violet-kukkatippa auttaa sielua saavuttamaan uudelleen nöyryyden ja viisauden. He, jotka tarvitsevat Water Violet-kukkatippaa, omaavat usein paljon arvokasta viisautta ja näkemyksiä, joita he voisivat jakaa, mutta herkän luonteensa takia heidän on vaikea kommunikoida niitä muille. Heillä on taipumus vetäytyä omaan tilaansa ja saattavat vaikuttaa toisinaan poissaolevilta, vaikeasti lähestyttäviltä tai ehkä hieman ylimielisiltä tai ylpeiltä. Nämä kaikki ovat persoonallisuuden piirteitä, jotka lisäävät heidän tunnettaan muista erillään olosta. Water Violet auttaa ihmisiä muistamaan kaiken ykseyden ja sulattaa esteet sydämen ympäriltä, lisäämään sosiaalisia kykyjä ja jakamaan integriteettinsä, viisautensa ja tietonsa.

-Itseensävetäytyvä, viihtyy yksin, eristäytynyt, suru, itsenäisyys
+Tuntee yhteenkuuluvuutta muihin, lämpö, kommunikaatio

White Chestnut
White Chestnut-kukkatipan lahjana on tyyni, rauhallinen mieli, jota tarpeettomat ajatukset eivät rasita. He, jotka tarvitsevat White Chestnut kukkatippaa, kärsivät liian kiireisestä mielestä, joka ei anna rauhaa jatkuvasti mielessä pyörivistä ajatuksista. He kokevat usein toistuvia sisäisiä väittelyitä ja keskusteluja, jotka kaikki ovat nykyhetkestä vieroittavia tiloja ja vaikeuttavat nukkumista. White Chestnut lisää levolllisuutta ja ajatusten selkeyttä.

- Jatkuvia, tungettelevia ja huolestuttavia ajatuksia
+Ajatusten kirkkaus ja selkeys, mielenrauha, levollisuus

Wild Oat
Wild Oat-kukkatippa lisää sisäistä varmuutta elämän suunnasta. He, jotka tarvitsevat Wlid Oat kukkatippaa, eivät ole vielä yhteydessä sielunsa sisäiseen ohjaukseen, joka antaisi heille selkeän suunnan valitsemallaan elämänpolulla. He ovat usein hyvin kunnianhimoisia ihmisiä, joilla on monia kykyjä ja lahjoja, mutta heiltä puuttuu vahva sisäinen käsitys, siitä kuinka käyttää lahjojaan, joten heidän kiinnostuksensa kohteet vaihtelevat jatkuvasti. Epävarmuuden tila, jossa ihminen etsii ulkoisesta maailmasta oikeaa tietä, kun vastaus on todellisuudessa heissä itsessään. Wild Oat auttaa ihmistä vahvistamaan sisäistä yhteyttään ja näkemään oman elämän suunnan kirkkaasti.

-Elämän suunnan puuttuminen, tyytymättömyys, epävarmuus, tavoitteiden puuttuminen
+Tunne elämän mrekityksellisyydestä ja tarkoituksesta, päämääriin keskittyminen, tyytyväisyys elämään, vakaumus

Wild Rose
Wild Rose-kukkatippa auttaa saavuttamaan uudelleen innostuksen ja ilon elämässä. He, jotka tarvitsevat Wild Rose-kukkatippaa, kokevat apaattisen luovuttamisen ja maailmasta vetäytymisen tilan, joka voi tuoda mukanaan tylsistymisen ja väsymyksen tunteita. Akuutissa tilassa he vaikuttavat luovuttaneen, heiltä puuttuu motivaatio ja innostus, joka on välttämätön normaalin elämässä toimimisen kannalta. Jotkut ihmiset kokevat tämän pitkäaikaisen sairauden aikana, kun heille on kerrottu, että he eivät ehkä ikinä parane. Wild Rose auttaa tuntemaan innostuksen ilon löytämiseen elämässä olivatpa olosuhteet mitkä tahansa.
-Elämästä luopuminen, apaattisuus, tylsistyminen, kestää valittamatta
+Elpynyt kiinnostus elämään, entusiasmi, innostuneisuus, kunnianhimo, elinvoima

Willow
Willow-kukkatippa uudistaa vastuuntunnon ja anteeksiannon tunteet. Heillä, jotka tarvitsevat Willow kukkatippaa, on taipumus tuntea olevansa olosuhteiden uhri ja syyttää muita elämäntilanteestaan. He saattavat tulla helposti katkeriksi ja vihamielisiksi, kantaa kaunaa tai tuntea, että elämä ei ole oikeudenmukaista, kun asiat eivät onnistu, kuten he haluaisivat. Willow auttaa näihin vaikeisiin persoonallisuuden piirteisiin ja huomaamaan tarpeen vastuuntuntoon omista asioista, itselle ja muillle anteeksiantamiseen ja lisää uskoa kykyyn luoda elämästään haluamansa kaltainen.
-Vastenmielisyys, katkeruus, muiden syytteleminen, itsesääli, haavoittuneisuus


+Vastuuntunto, huumorintaju, anteeksianto
[caption id="attachment_171" align="alignnone" width="77" caption="Bach Kukkatippa"] Bach Kukkatippa[/caption]

Kheiron Luontaistuote